Svak tilgang til hjemmemarkedet og kapital gjør at helsenæringen ikke er enda større og mer vekstkraftig, sier partner i Menon Economics Erik W. Jakobsen og administrerende direktør i Norway Health Tech Kathrine Myhre.

Helseteknologi,   Politikk

Svak tilgang til hjemmemarkedet og kapital bremser veksten i helsenæringen

Den private norske helsenæringen vokser som aldri før og omsatte i 2019 for 150 milliarder kroner - 25 milliarder var rene eksportinntekter. Men svak tilgang til hjemmemarkedet og kapital bremser veksten og gjør at helsenæringen ikke er enda større og mer vekstkraftig, advarer partner Erik W. Jakobsen i Menon Economics.