Studie om nytt legemiddel mot depresjon feilet - børsverdien halvert

Legemidler og biotek
Ledergruppen til Sage Therapeutics har liten grunn til å smile over resultatene av studien og børsverdien.
Sage Therapeutics avgjørende fase 3-studie mot depresjon viste at legemidlet SAGE-217 ikke var bedre enn placebo. Dermed falt børsverdien til selskapet mer enn halvert fra 8 milliarder dollar til under 4.