Menn oppsøker sjeldnere helsetjenesten på grunn av migrene, og selvmedisinerer seg oftere, mens flere kvinner bruker reseptbelagte medisiner, sier spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling på Akershus universitetssykehus, Kjersti Grøtta Vetvik. Gettyimages.no

Forskning

Store kjønnsforskjeller ved migrenelidelser

- Vi har vært flinke til å studere kvinnene, sier spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling på Akershus universitetssykehus, Kjersti Grøtta Vetvik. Nå mener hun det kanskje er på tide å studere migrene hos menn mer inngående.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)