Den nye regjeringen har store ambisjoner i helsepolitikken. Den nye helseministeren får nok å henge fingrene i. Foto: NTB

Politikk

Store endringer: Dette blir Støre-regjeringens nye helsepolitikk

Den nye helseministeren får nok å henge fingrene i. Et nytt statlig legemiddelselskap skal utredes; saksbehandlingstiden i Beslutningsforum for nye metoder skal ned; det skal legges frem en ny prioriteringsmelding; det skal utredes endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen og staten vil overta Luftambulansen. Dette er bare noen av de oppgavene som venter den nye statsråden.