Den nye regjeringen har store ambisjoner i helsepolitikken. Den nye helseministeren får nok å henge fingrene i. Foto: NTB

Politikk

Store endringer: Dette blir Støre-regjeringens nye helsepolitikk

Den nye helseministeren får nok å henge fingrene i. Et nytt statlig legemiddelselskap skal utredes; saksbehandlingstiden i Beslutningsforum for nye metoder skal ned; det skal legges frem en ny prioriteringsmelding; det skal utredes endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen og staten vil overta Luftambulansen. Dette er bare noen av de oppgavene som venter den nye statsråden.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)