Stor økning i ventetider på sykehusene. Helseministeren: - Vil øke bruken av fritt behandlingsvalg

Politikk,   Coronaviruset
Ventetiden på sykehusene har steget kraftig til tross for en stor nedgang i tallet på henvisninger. Bildet viser Rikshospitalet.
Redusert aktivitet på norske sykehus har gitt sterk økning i ventetider. Dette gjelder særlig ventetidene for somatisk behandling. Det skjedde selv om antall henvisninger falt kraftig. Nå vil helseministeren øke bruken av fritt behandlingsvalg.