Beredskapen ved St. Olavs hospital i Trondheim er hevet til gult fordi antallet ferdigbehandlede pasienter ved sykehuset holder seg vedvarende høyt. Foto: NTB

Coronaviruset

St. Olavs hospital hever beredskapen til gult nivå

St. Olavs hospital i Trondheim og Orkdal har hevet beredskapsnivået til gult på grunn av en opphopning av utskrivingsklare pasienter som fyller opp avdelingene.