Annonsør­innhold

Sporing av medisinsk utstyr - gir økt effektivitet og bedret pasientsikkerhet

Hverdagen er endret fra manuelle rutiner til digitale prosesser for pasienter og ansatte på Lovisenberg sykehus. Dette skaper trygghet i arbeidet, øker effektiviteten og bedrer pasientsikkerheten. Løsningen som benyttes, er levert av APX Systems, og den bygger på GS1 sine globale standarder som har vært i bruk i varehandelen i mer enn 40 år og som nå er på full fart inn i både byggebransjen og helsevesenet.