Slik vil du merke at Terje Søviknes har blitt eldre- og folkehelseminister

Terje Søviknes har gått på som eldre- og folkehelseminister. Dette er han politiske program
- Jeg har Jobbet 30 år med eldreomsorg og folkehelse i lokalpolitikken - 20 av disse som ordfører. Jeg vil alltid ha kommunene i tankene når eldre- og folkehelsepolitikken utformes og gjennomføres. Kommunene er den sentrale arenaen for dette politikkfeltet. og ja, han vil bekjempe skadelig bruk av rusmidler inklusive alkohol og tobakk