Hverdagsaktivitet er undervurdert som trening. Bare du øker aktivitetsnivået litt, kan det gi store utslag på formen. Foto: iStock

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Trening

Slik får du mer tid til å være i aktivitet

Gjør tiden du bruker på transport om til trening og løp – gå eller sykle til jobben!