Skal bruke norske helsedata for å lage avatarer til kliniske studier

Ambisjonen er å ligge i fronten av datadrevet legemiddelutvikling. Ved å ta i bruk norske helseregisterdata vil vi lage syntetiske kontrollarmer - avatarer - som kan brukes i kliniske studier. Vil vil også bruke helseregistrene til å lete etter effekter av eksisterende legemidler som gjør at de kan tas i bruk utenfor dagens indikasjon - gjenbruk av medisiner, med andre ord. Det forteller Steinar Thorsen. Sammen med Christian Jonasson, Lena Nymo Helli, Arnoldo Frigessi di Rattalma og Ketil Widerberg har han etablert NordicRWE. Selskapet har fått en bevigning på 16 millioner kroner fra Forskningsrådet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)