Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Sjefen i norges mest verdifulle biotekselskap mener vi bør hylle gründerne som går konkurs

- Å skape innovative og levedyktige biotekselskaper er et langt og krevende løp. Skal Norge klare å bygge en stor biotekindustri må det bli lettere å gå fra en akademisk forskerkarriere til en gründerkarriere, og det krever tilgang til mer langsiktig og risikovillig kapital - slik at det ikke går for lang tid til oppstartsselskapene får validert sin teknologi.