Sivilt ambulansehelikopter er nå på plass i Kirkenes

Politikk
Et ambulansehelikopter fra Norsk Luftambulanse er nå stasjonert i Kirkenes. - Dette gir kontinuitet og forutsigbarhet for ambulanseberedskapen i Øst-Finnmark. Det er viktig for å sikre befolkningens liv og helse, sier statsråd Bent Høie.
Fra onsdag 15. juli vil et ambulansehelikopter fra Norsk Luftambulanse AS være stasjonert i Kirkenes, og dermed erstatte Forsvarets helikopter som har vært midlertidig stasjonert i Kirkenes siden desember 2019.