HT Live

Silderogn mot psoriasis: Innovasjon Norge støtter Arctic Nutritions med 14 millioner kroner.

Legemidler og biotek
Sikret 14 millioner:F.v: Per Christian Sæbø (COO AN), Ole Arne Eiksund (CEO AN), Helge Gjerde, Regiondirektør Innovasjon Norge, Åge Nærdal (Prosjektdirektør Pharma AN),Ingvill Stene Kjerstad, Innovasjon Norge og Anja Solevågseide, Daglig leder PIR Invest.
Innovasjon Norge støtter Arctic Nutritions legemiddelutvikling med 14 millioner kroner. Målet er å bygge ny helseindustri i Ørsta. - Dette er et viktig og spennende prosjekt som ligger fremst i rekken av marine restråstoffprosjekter med potensial for å utvikle humane legemidler, sier Helge Gjerde som er direktør i Innovasjon Norge.