Historisk: Terje Rootwelt, medlem i Beslutningsforum og adm. dir. Helse Sør-Øst (th), Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og adm. dir. i Helse Vest, og Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Sier ja til genterapi for nyfødte - for første gang må et legemiddelselskap betale tilbake penger dersom legemidlet ikke virker

Beslutningsforum sa mandag ja til at genterapien Zolgensma kan gis til barn med den sjeldne genetiske muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). - Et viktig prinsipielt vedtak, som forhåpentligvis vil bety mye for norske pasienter, sier leder i ​Beslutningsforum Inger Cathrine Bryne.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)