Beslutningsforum fattet et historisk vedtak på mandag da de innførte genterapien Luxturna.

Legemidler og biotek

Se analysen av Beslutningsforums aprilmøte

For første gang kan norske sykehus ta i bruk genterapi. Se oppsummeringen og analysen av det historiske vedtaket.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)