HT Live

Screening og bedre behandling gjør at langt færre dør av brystkreft

Legemidler og biotek,   Forskning
Innføringen av organisert mammografiscreening for kvinner i alderen 50-69 år og bedret brystkreftbehandling har ført til en betydelig reduksjon i dødelighet av brystkreft blant kvinner i Norge.
Innføringen av organisert mammografiscreening for kvinner i alderen 50-69 år og bedret brystkreftbehandling har ført til en betydelig reduksjon i dødelighet av brystkreft blant kvinner i Norge. Det viser en ny, stor studie fra Kreftregisteret som ble offentliggjort i dag.