Danmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Samarbeider med Sverige og Danmark om avansert gen-, celle- og vevsterapi

Danmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling. Så langt har Beslutningsforum bare innført tre avanserte terapier i det norske helsevesenet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)