Målet er å behandle fedme og andre relaterte komorbiditeter. Foto: Getty Images

Bransjenytt

Samarbeider i kampen mot fedme

AstraZeneca har gått inn i samarbeid med Regeneron for å forske på og utvikle små molekylforbindelser som skal angripe GPR75 genet. Målet er å behandle fedme og andre relaterte komorbiditeter.