Omsetningen til Roche øker med tre prosent i første kvartal 2021

Legemidler og biotek

Roche vokser i første kvartal

Omsetningen til Roche øker med tre prosent i første kvartal 2021. Det er den diagnostiske divisjonen som bidrar til veksten med en omsetningsvekst på hele 55 prosent. Veksten er drevet av selskapets omfattende portefølje av covid-19-tester.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)