Godkjenningen av Rozlytrek viser verdien av å kombinere genprofilering og presisjonsmedisin for å tilby pasienter med sjeldne og behandlingskrevende kreftformer et persontilpasset behandlingsalternativ, sier medisinsk direktør Karsten Bruins Slot i Roche.

Legemidler og biotek

Roche har fått markedsføringstillatelse for sitt første tumoragnostiske legemiddel. Men fraværet av gentesting kan hindre at norske pasienter får ta det i bruk

Den persontilpassede kreftmedisinen Rozlytrek har fått europeisk markedsføringstillatelse for å behandle pasienter over 12 år med NTRK fusjonspositiv solide kreftsvulster og voksne pasienter med ROS1-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. Men det betyr ikke at norske pasienter vil få tilbud om å ta legemidlet i bruk.