En RNA-tråd: Proteiner dannes med utgangspunkt i arvematerialet vårt (DNA). DNA-molekylet lager en RNA-tråd (bildet) som fører ulike aminosyrer sammen til et protein. Nå utvikles det stadig nye tilnærminger til hvordan å oppdage medisinliknende småmolekylsubstanser som kan virke direkte på RNA-et som gir unike muligheter til å utvide området for behandling av ulike sykdommer. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

RNA-legemidler gir nye og unike muligheter for målrettet behandling

RNA spiller en avgjørende rolle i uttrykket og reguleringen av genene våre. Den senere tids fremskritt i forståelsen av RNA-ets biokjemi, struktur og molekylærbiologi har vist at RNA har stor betydning for utvikling av sykdommer i cellene våre. Det utvikles stadig nye tilnærminger til hvordan å oppdage medisinliknende småmolekylsubstanser som kan virke direkte på RNA-et.