Direktørene i de fire regionale helseforetakene har gitt helseministeren en statusrapport på arbeidet med å reformere Nye metoder. Fra venstre Terje Rootwelt, adm. dir. Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord og Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt. Foto: Thomas Brun.

Legemidler og biotek

RHF-direktørene vil ha mer effektiv og raskere saksbehandling av legemidler

Direktørene i de fire regionale helseforetakene har gitt helseministeren en statusrapport på arbeidet med å reformere Nye metoder. De vil blant annet effektivisere metodevurderingene i Legemiddelverket og øke involveringen av klinikere og brukere.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)