Resistent: Malariaparasitter som er motstandsdyktige mot de to viktigste malariamedisinene har spredd seg raskt fra Kambodsja og har blitt dominerende i Vietnam, Laos og Nord-Thailand. Foto: iStock

Helse og livsstil

Resistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia. Folkehelseinstituttet: “Ta malaria-forebyggende medisin og unngå å bli bitt”

Malariaparasitter som er motstandsdyktige mot de to viktigste malariamedisinene har spredd seg raskt fra Kambodsja og har blitt dominerende i Vietnam, Laos og Nord-Thailand.