Aldri før har så mange sagt ja til organdonasjon. Det ble gitt samtykke til organdonasjon ved 84 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus. Foto: Siv Dolmen

Helseteknologi

Rekordår for organdonasjon: Aldri før har flere sagt ja!

Nye tall fra Oslo universitetssykehus (OUS) viser en historisk høy ja-andel til organdonasjon i Norge i 2019. Aldri før har flere sagt ja, på egne eller avdødes vegne. Ved 84 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus, ble det gitt samtykke til organdonasjon.