Kan kutte 800 millioner: En Regjeringsrapport vil kutte prisen på blåreseptlegemidler med 800 millioner kroner. Helseminister Bent Høie (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) har nå fått rapporten på bordet. Foto: NTB

Politikk

Regjeringsrapport vil kutte prisen på blåreseptlegemidler med 800 millioner kroner

En rapport utarbeidet av konsulentselskapene Vista Analyse og EY i tett samarbeid med 11 toppbyråkrater, foreslår kraftige tiltak for å bremse utgiftsveksten på blåreseptlegemidler. Rapporten anbefaler at regjeringen innfører anbud på legemidler som er terapeutisk likeverdige, reduserer legenes mulighet til å reservere seg mot mot generisk bytte og en endring av trinnprismodellen. - Forslaget om å innføre terapeutisk anbud sender ut svært uheldige signaler om hvordan Norge ser på innovasjon, sier seniorrådgiver Erling Ulltveit i Legemiddelindustrien.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)