Det kommer til å bli krevende å oppnå regjeringens mål om å doble antallet kliniske studier, mener Ole Kristian Hjelstuen som er administrerende direktør i Inven2. Foto: HealthTalk

Kliniske studier

Regjeringen vil doble antallet kliniske studier: - Det kommer til å bli krevende.

Regjeringen vil doble antall kliniske studier frem til 2025, og gjøre slike studier til en integrert del av behandlingen på norske sykehus. - Dette kommer til å bli svært krevende å få til, for i 2020 søkte industrien om å starte 72 studier mens det tilsvarende tallet året før var 73. Antallet pasienter i studiene blir dessuten færre.