Det kommer til å bli krevende å oppnå regjeringens mål om å doble antallet kliniske studier, mener Ole Kristian Hjelstuen som er administrerende direktør i Inven2. Foto: HealthTalk

Kliniske studier

Regjeringen vil doble antallet kliniske studier: - Det kommer til å bli krevende.

Regjeringen vil doble antall kliniske studier frem til 2025, og gjøre slike studier til en integrert del av behandlingen på norske sykehus. - Dette kommer til å bli svært krevende å få til, for i 2020 søkte industrien om å starte 72 studier mens det tilsvarende tallet året før var 73. Antallet pasienter i studiene blir dessuten færre.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)