Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) legger frem handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.- – Vi skal sørge for at det blir flere fastleger, at de får kortere pasientlister og at de får mer forutsigbare arbeidsdager, sier han. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Politikk

Regjeringen vil gi fastlegene færre oppgaver - og 1,6 nye milliarder

I sin nye handlingsplan vil regjeringen gi 1,6 friske milliarder til allmennlegetjenesten. – Fastlegene skal ønske å bli gamle i yrket sitt, sier Bent Høie.