For 20 år siden kom TNF-hemmerne som revolusjonerte behandlingen. Det siste behandlingsprinsippet som ble innført i Norge er interleukin 23-hemmeren Skyrizi. Nå pågår studier med et legemiddel som selektivt hemmer både IL-17A og IL-17F. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

20 år med fire store gjennombrudd innen behandling av psoriasis - nå kommer det neste

De siste 20 årene har det kommet flere nye effektive behandlinger for moderat til alvorlig plakkpsoriasis - den vanligste formen for psoriasis. Med dermatologikonferansen EADV 2020 bak oss, oppsummerer seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit ved Hudavdelingen på Haukeland Universitetssykehus hvilke avanserte behandlinger som er tilgjengelig i Norge, og han forteller om et nytt lovende behandlingsprinsipp som er under utprøving.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil