Beslutningsforum sa ja: SPARTAN-studien viser at apalutamid forlenger livet til prostatakreftpasienter som ikke reagerer på hormonterapi og som har høy risiko for å utvikle metastaserende sykdom med 14 måneder, sier overlege Jan Oldenburg. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Fikk ja fra Beslutningsforum: Legemiddel utsetter spredning av prostatakreft og forlenger livet med 14 måneder

Beslutningsforum har nå sagt ja til at norske sykehus kan tilby legemidlet Erleada (apalutamid) til menn med prostatakreft som ikke reagerer på hormonterapi og som har høy risiko for å utvikle metastaserende sykdom. - Apalutamid forlenger livet til pasientene med 14 måneder. Det er en betydelig gevinst å starte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.