Podcast: Lederen i Norsk onkologisk forening: - Tannløs evaluering av Beslutingsforum

Torsdag ble evalueringsrapport fra Proba samfunnsanalyse om Systemet for nye metoder presentert. Uroonkolog og leder i Norsk onkologisk forening Daniel Heinrich, sier han er skuffet over rapporten som han beskriver som tannløs.