Hans Anderssen og Daniel Heinrich i studio i Forskningsparken. Han er nyvalgt leder for Norsk onkologisk forening. Han er kreftlege og overlege på A-hus og behandler daglig pasienter med urologisk kreft.

Legemidler og biotek,   Helseteknologi

Norske sykehus er for sene med å ta i bruk ny genteknologi som diagnostiserer kreft

Lederen for de norske kreftlegene er svært kritisk til at norske sykehus ikke tilbyr genetisk test av pasientenes kreftsvulster. - Dette betyr at vi heller ikke kan gi pasientene den riktige målrettede behandlingen.