HT Live

Sanofi stopper å rekruttere Covid-19 pasienter til pasientstudier med hydroksyklorokin

Sanofi har midlertidig stoppet rekrutteringen av nye Covid-19 pasienter til to kliniske studier på hydroksyklorokin og vil ikke lenger levere anti-malariamedisinen til å behandle Covid-19 før bekymringen om legemidlet sikkerhet er avklart.

Les mer

Norske sykehus er for sene med å ta i bruk ny genteknologi som diagnostiserer kreft

Legemidler og biotek,   Helseteknologi
Hans Anderssen og Daniel Heinrich i studio i Forskningsparken. Han er nyvalgt leder for Norsk onkologisk forening. Han er kreftlege og overlege på A-hus og behandler daglig pasienter med urologisk kreft.
Lederen for de norske kreftlegene er svært kritisk til at norske sykehus ikke tilbyr genetisk test av pasientenes kreftsvulster. - Dette betyr at vi heller ikke kan gi pasientene den riktige målrettede behandlingen.