Asieres-avtalen har et potensial på opptil 250 millioner dollar (2,1 milliarder kroner). Ved signeringen kom det inn 42,5 millioner kroner på Photocure sin bankkonto.

Legemidler og biotek

Photocure inngår milliardavtale med kinesiske Asieris

Avtalen innebærer at Asieres overtar ansvaret for å utvikle og kommersialisere Photocures produkt Cevira. Cevira kan bli den globale standarden for behandling av HPV-virus. Avtalen med kineserne har en verdi for Photocure på opptil 250 millioner dollar (2,1 milliarder kroner). Ved signeringen kom det inn 42,5 millioner kroner på Photocure sin bankkonto.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)