Photocure får nytt patent i USA – åpner muligheter for ny indikasjon

Legemidler og biotek
Åpner for ny indikasjon: Det nye patentet åpner opp for en helt ny indikasjon og potensiell anvendelse av Hexvix som innebærer at Hexvix gis pasienter før de skal gjennomgå cystektomi, som er en kirurgisk fjerning av urinblæren.
Photocure har sikret et nytt patent for Hexvix i USA som åpner for utvikling av produktet til en ny indikasjon. - Patentet dekker bruken av Hexvix som neoadjuvant behandling av blærekreft hos pasienter som skal gjennomgå en cystektomi - som er en kirurgisk fjerning av urinblæren.