ACC 2021
En ny studie viser at Entresto ikke er bedre enn ACE-hemmeren ramipril for å forebygge hjertesvikt eller død hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt enn ACE-hemmeren ramipril for å forebygge hjertesvikt eller død hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt.

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

PARADISE-MI: Entresto ikke bedre enn generisk ACE-hemmer for å forebygge hjertesvikt og død etter hjerteinfarkt

Novartis ønsker å utvide indikasjonen for sitt hjertesviktlegemiddel Entresto (sacubitril/valsartan). Men en ny studie viser at Entresto ikke er bedre enn ACE-hemmeren ramipril for å forebygge hjertesvikt eller død hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt.