Helse Sør-Øst er midt i en omfattende digital omstilling for å bedre pasientsikkerheten og effektivisere sykehusdriften. Sykehuset Østfold er først i Norge med å ta i bruk lukket legemiddelsløyfe.

Helseteknologi

På vei mot det heldigitale sykehuset - Helse Sør-Øst tidlig ute med bruk av standarder

Siden 2016 har Helse Sør-Øst jobbet aktivt med GS1 sine globale standarder i utviklingen av digitale kommunikasjonsløsninger for regionens sykehus. – Bruken av globale standarder er en viktig ingrediens på veien mot et tryggere og mer effektivt helsevesen, forteller leder for e-helse i Helse Sør-Øst RHF, Ulf Sigurdsen.