Disse fire utgjør Beslutningsforum. På mandagens møte må de gjøre noen krevende valg.

Legemidler og biotek

På mandag skal Beslutningsforum si ja eller nei til genterapi som kan forhindre at barn blir blinde

Barn med den arvelig sykdommen retinal dystrofi er født svaksynte og blir blinde i ung alder. Nå finnes det en genterapi som kan redde synet. Luxturna er for kort tid siden innført i Danmark. På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om også norske pasienter skal tilbys behandlingen som koster nesten 9 millioner kroner.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)