For første gang siden 1995 øker aldersstandardisert dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Men den langsiktige trenden er nedadgående. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har falt med rundt tre firedeler siden tidlig på 1970-tallet, og i det første pandemiåret 2020 ble det registrert lavere hjertedødelighet enn noen gang før. Foto: Getty Images

Overraskende mange døde av hjerte- og karsykdommer i fjor

For første gang på mange år var det i fjor en økning i dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdommer. i 2021 var det over 1200 flere hjertedødsfall enn forventet. Covid-19 bidro også til høyere totaldødelighet i Norge i fjor.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)