Oslo var møteplassen for flere av verdens ledende kreftforskere

Legemidler og biotek,   Forskning
Se stemningsfilmen fra Oslo Cancer Crosslinks 2020 i videoen over.
16. Januar var Oslo møteplassen for en rekke av verdens ledende kreftforskere, leger og legemiddelindustrien. Målet var å dele kunnskap og kompetanse innenfor presisjonsmedisin og immunterapi. Konferansen heter Cancer Crosslinks og har blitt arrangert hvert år siden 2009 av Oslo Cancer Cluster og legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb. Se stemningsfilmen fra HealthTalk i videoen over.