Illustrasjonen viser nevroner med amyloid plakk som dannes i hjernen til mennesker med Alzheimers sykdom. Nå har forskere funnet 13 hittil ukjente genvarianter som kan forårsake Alzheimers sykdom. Foto: Getty Images

Forskning

Oppdaget 13 ukjente gener som kan forårsake Alzheimers sykdom

Ved å kartlegge hele den genetiske arvemassen - genomet - til mennesker med Alzheimer har forskere funnet 13 hittil ukjente genvarianter som kan forårsake Alzheimers sykdom.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)