Onkologisk Forum ’21 | Professor emerita Sophie Fosså (80) - Forsker og formidler gjennom 50 år

- Nå har jeg trappet ned, og jobber bare drøye 50 timer i uken, sier Fosså. Hun var en av drivkreftene bak etableringen av Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter kreftbehandling og har arbeidet der siden 2005. Hun har kartlagt seineffekter av kreft og kreftbehandling og brenner for å formidle kunnskapen til dem som behandler kreft, til fastleger og andre som møter pasienter mange år etter kreftbehandlingen.