- Vi er veldig glad for at immunterapi blir tilgjengelig også for denne formen for lungekreft. Dagens beslutning betyr først og fremst at Tecentriq kan vurderes til alle pasienter med utbredt småcellet lungekreft i førstelinje, sier Anne Bee Hegge, konstituert medisinsk direktør i Roche Norge Foto: HealthTalk/Getty Images

Legemidler og biotek

Volumbasert prisavtale åpnet veien for at nydiagnostiserte pasienter med småcellet lungekreft for første gang kan behandles med immunterapi

Beslutningsforum sier ja til å innføre immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC). Dette er første gang norske pasienter med småcellet lungekreft kan behandles med immunterapi i første linje. 250 pasienter er hvert år aktuelle for denne behandlingen forteller Inger Cathrine Bryne som er leder i ​Beslutningsforum.