Verzenios (abemaciclib) er en CDK4/6-hemmer, og er nå godkjent som adjuvant behandling i kombinasjon med endokrin terapi for voksne pasienter med hormonreseptor (HR) positiv eller human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2) negativ, lymfeknute-positiv, tidlig brystkreft som har høy risiko for tilbakefall. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Verzenios får EU-godkjenning som tilleggsbehandling etter operasjon av pasienter med tidlig høyrisiko brystkreft

Den europeiske legemiddelbyrået EMA har godkjent Verzenios i kombinasjon med hormonbehandling som tilleggsbehandling etter operasjon for en pasientgruppe med tidlig brystkreft som har høy risiko for tilbakefall.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)