EHA 2021
En fire års oppfølgingsanalyse viser at tidligere ubehandlede KLL-pasienter som fikk kombinasjonsbehandlingen Venclyxto pluss Gazyva oppnådde vedvarende progresjonsfri overlevelse (PFS) tre år etter at de avsluttet behandlingen. Illustrasjonsfoto: Blodceller og leukemiceller Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Venclyxto fortsetter å forbedre progresjonsfri overlevelse hos flertallet av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi tre år etter avsluttet behandling

Tidligere ubehandlede pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som fikk kombinasjonsbehandlingen Venclyxto pluss Gazyva oppnådde vedvarende progresjonsfri overlevelse (PFS) tre år etter at de avsluttet behandlingen. Pasientene hadde gjennomgått 12 behandlingssykluser over 1 år.