EAU 2021
Norsk preklinisk musestudie av avansert klarcellet nyrecellekarsinom viser at Axl-inhibitorer effektivt krymper kreften. Lederen bak studien beskriver resultatene som lovende. Foto: Getty Images

Kliniske studier

Vellykket musestudie på nyrecellekreft med to legemidler fra norske BergenBio

Norsk preklinisk musestudie av avansert klarcellet nyrecellekarsinom viser at Axl-inhibitorer effektivt krymper kreften. - Oppmuntrende resultater, som viser at det er en lovende strategi å behandle nyrecellekreft med Axl-inhibitorer sier Tony J. Chen som leder studien.