Vaccibody noteres på børsen i dag - sender biotek til værs

Legemidler og biotek,   Finans
Agnete Brunsvik Fredriksen som er gründer, toppsjef og forskningssjef i biotekselskapet Vaccibody ringer i bjellen i det selskapet ble notert på Merkur Market ved Oslo Børs onsdag Foto: Oslo Børs
Biotekselskapet Vaccibody noteres i dag på Merkur Market. – Med basis i nyhetsstrømmen har Vaccibody gjennom de siste 12 månedene oppnådd betydelig interesse fra både norske og internasjonale investorer. Antall aksjonærer er nesten tredoblet det siste året og er nå flere enn 800. Noteringen og den fullt ut elektroniske handelen på Merkur Market er et naturlig neste steg for Vaccibody og vil ytterligere bidra til transparens i handelen og likviditet i selskapets aksje, sier styreleder Anders Tuv. .