ASCO 2021
Sammenlignet med Imbruvica hadde Calquence- pasienter en statisk mindre risiko for å utvikle atrieflimmer, hjertesvikt og andre kardiovaskulære komplikasjoner. Bildet viser en illustrasjon av en leukemicelle. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Utfordrer Imbruvica: Calquence med færre kardiovaskulære bivirkninger

AstraZeneca har klippetro på Calquence, deres andregenerasjons proteinkinasehemmer i behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). På ASCO presenterte de en direkte sammenlignende studie med Imbruvica. Den viste at de er likeverdige i effekt, men Calquence gir en lavere risiko for atrieflimmer, hjertesvikt og andre kardiovaskulære komplikasjoner.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)