FDA har godkjent ​​den første persontilpassede celleterapien for behandling av pasienter med avansert myelomatose. Bildet viser T-celler som angriper og ødelegger en kreftcelle. Sloan Kettering Hospital

Legemidler og biotek

USA har godkjent den første CAR-T celleterapien for pasienter med benmargskreft

Det amerikanske legemiddelverket, FDA, har godkjent ​​den første persontilpassede celleterapien for behandling av pasienter med avansert myelomatose. Det er ventet at Abecma snart får markedsføringstillatelse i Europa og dermed også i Norge.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil