- 60 prosent av tidligere ubehandlede pasienter med avansert malignt melanom oppnådde objektiv respons av behandling med Ultimovacs' universelle kreftvaksine UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda, forteller medisinsk direktør i Ultimovacs Jens Bjørheim Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Ultimovacs UV1 kreftvaksine i kombinasjon med immunterapien Keytruda har effekt på 60 prosent av pasientene med avansert føflekkreft.

60 prosent av tidligere ubehandlede pasienter med avansert malignt melanom oppnådde objektiv respons (ORR) av behandling med den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda (pembrolizumab ).