Samtidig som Ultimovacs gjennomfører et ambisiøst klinisk program med kreftvaksinen UV1, utvikler selskapet også en vaksineleveringsplattform, forteller Jens Bjørheim som er medisinsk direktør i Ultimovacs . Foto: HealthTalk/Illustrasjonsfoto av Getty Images

Legemidler og biotek

Ultimovacs tester ut prostakreftvaksine utviklet på ny kreftvaksineplattform

Ultimovacs jakter nå på nye kreftvaksinekandidater basert på en innovativ, ny vaksineteknologi. Norske pasienter som har fått tilbakefall etter at de har fått fjernet prostatakjertelen tester nå ut en ny vaksine i TENDU-studien før standard stråle- og hormonbehandling starter.