Ultimovacs starter en fase 2 studie som skal undersøke effekten av å legge kreftvaksinen UV1 til dagens standardbehandling som er immunterapien Keytruda (pembrolizumab) hos pasienter med hode- og halskreft Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ultimovacs starter fase 2 studie for å undersøke effekten av kreftvaksinen UV1 i hode- og halskreft

Ultimovacs går nå i gang med en fase 2 studie som skal undersøke effekten av å legge kreftvaksinen UV1 til immunterapien Keytruda (pembrolizumab) hos pasienter med hode- og halskreft. Keytruda er i dag standardbehandlingen for denne pasientgruppen. Pasientene i kontrollarmen får Keytruda som monoterapi.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil